Начало     За нас     Достъпна среда     Платформи за автобуси     EU програми     Контакти

НИЕ ПРОДАВАМЕ РЕЗУЛТАТИ
НАЙ-ДОБРИ УСЛОВИЯ И ЦЕНИ
 
 •           Фирма  „ВИКРА ЛИФТ” ЕООД със седалище в гр. София е с основен предмет на дейност – внос, търговия, монтажи, проектиране и поддръжка на платформени подемници за хора с увреждания, консултантски услуги и координационна дейност в сферата на европейски програми и проекти.

             Нашата философия е да бъдат задоволени специфичните нужди на все по взискателните български потребители, от обикновения човек до големите компании, обществени организации и институции, с високо качество и конкурентни цени.

            Политиката на фирмата е чрез предлагането на качествени продукти и коректно, професионално обслужване на пазарни цени да достигне водещи позиции на нашия пазар и да създаде широк кръг от постоянни клиенти. 

             За изпълнени обекти и видео, моля натисни тук.            

             Главната ни цел е да изготвяме качествени проекти, свързани с осигуряване на достъпна архитектурна среда по различни програми финансирани от Европейския съюз и държавния бюджет, както и да извършва координационната дейност върху целия процес от подбора на потенциалните бенeфициенти, през консултациите, проектирането, независимия строителен надзор, изготвянето на необходимите документи, одитиране, подготовката и спазване на всички процедури по изпълнението на доставно-монтажните и други съпътстващи ги  дейности, и свързаните с тях  отчитане и приключване на проекти .

         „ВИКРА ЛИФТ” ЕООД е официален представител за България на производители на платформени подемници за хора с увреждания, водещи Европейски фирми в браншакато VIMEC S.r.l. Italy, Extrema S.r.l.I taly и Lehnerlifttehniк Autsria  и др.

            С тези продукти, ние разширяваме обхвата на дейността си, с цел да задоволим търсенето на подобни съоръжения с високо технологично качество и разнообразие от предлагани възможности и индивидуални решения. 

   

   

                Работата с нашето дружество гарантира качество и коректност в бизнес взаимоотношенията. 

   

  E n g l i s h
  B u l g a r i a n
  © 2010-2020 VICRA LIFT Ltd. All rights reserved.